Pomoc

Jeśli masz jakiekolwiek pytania albo problemy - skontaktuj się z nami:
 
Email: contact@savon-noir.pl
 
tel: 0 696 79 47 12 
 
 
Jak zrobić zakupy?
 
 • Asortyment Sklepu obejmuje oryginalne produkty pielęgnacyjne pochodzące od uznanych
  i renomowanych producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofywania niektórych produktów ze sprzedaży. Nie narusza to jednak praw nabytych Klientów, którzy dokonali już zamówienia w Sklepie.

 • Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu
  z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych,
  z włączoną obsługą języka Javascropt, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
  o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.

 • Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep,
  w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

 • Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania
  i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 • Zamówienia przyjmowane są przez Internet według poniższej procedury:

 

5.1. Klient rejestruje się w Sklepie wpisując niezbędne dane do formularza znajdującego się na stronie Sklepu .

5.2. Klient składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

5.3. System informatyczny Sklepu automatycznie generuje potwierdzenie złożenia zamówienia.

5.4. Za pośrednictwem poczty e-mail Sklep wysyła do Klienta wiadomość potwierdzającą warunki realizacji zamówienia. Wiadomość ta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

5.5. Przesłane za pośrednictwem poczty e-mail warunki należy sprawdzić i dokonać potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego linku, znajdującego się w wiadomości email,
o której mowa w punkcie II 5.4. W momencie potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sklepem.

5.6. Zamówienie Klienta przekazane zostaje obsłudze Sklepu do realizacji.

5.7. W przypadku niedostępności części zamówionych towarów Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 
 
Bezpieczeństwo
 

1. Wszystkie dane osobowe i adresowe uzyskane od Klientów podlegają szczególnej ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883 ze zm.). Każdemu klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i usunięcia.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta.